ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ) ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱԼՈԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ
 

Հրաման
 
ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈւՑԱՊԱՏՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈւԹՅՈւՆ ՏԱԼՈւ Եւ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ
 


«Բնակելի կառուցապատման էներգաարդյունավետ օբյեկտների օրինակելի նախագծեր» նկարագիր

 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈւՄ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈւՄ) ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈւՑԱՊԱՏՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳՈւՄ  ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈւՑՄԱՆ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԸ
 

 
ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈւՑԱՊԱՏՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳ
 

 

ՋԵՐՄԱՄԵԿՈւՍԻՉ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈւԹԵՐԻ Եւ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆ


 

 

 

 Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի Ճարտարապետության վարչություն:

Հեռ. +374 011 62-17-30

 

 

ԷԱ-3 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԷԱ-3 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Բեռնել » ( 10.5 MB)

ԷԱ-3 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԷԱ-3 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

Բեռնել » ( 639.6 KB)

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

Բեռնել » ( 1.1 MB)

ԷԱ-4 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԷԱ-4 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Բեռնել » ( 15 MB)

ԷԱ-4 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐՙ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԷԱ-4 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐՙ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

Բեռնել » ( 635.3 KB)

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

Բեռնել » ( 1.1 MB)

ԷԱ-4x2 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԷԱ-4x2 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Բեռնել » ( 33.3 MB)

ԷԱ-4x2 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԷԱ-4x2 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

Բեռնել » ( 2.4 MB)

ԷԱ-4x2 ՀԱՏՈՐ 3՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ԷԱ-4x2 ՀԱՏՈՐ 3՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Բեռնել » ( 394.7 KB)

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

Բեռնել » ( 1.1 MB)

ԷԱ-5 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԷԱ-5 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Բեռնել » ( 19.3 MB)

ԷԱ-5 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԷԱ-5 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

Բեռնել » ( 1.1 MB)

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

Բեռնել » ( 1.1 MB)

ԷԱ-6 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԷԱ-6 ՀԱՏՈՐ 1՝ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Բեռնել » ( 21.3 MB)

ԷԱ-6 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԷԱ-6 ՀԱՏՈՐ 2՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՁՆԱԳԻՐ

Բեռնել » ( 1.1 MB)

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈւԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈւԹՅՈւՆ

Բեռնել » ( 1.1 MB)