Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր

ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 (ՄUՆ 3.02.02-2002)

3 մարտի 2004 թվականի N 15-Ն

ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 (ՄUՆ 3.02.01-2002)

3 մարտի 2004 թվականի N 16-Ն

ՀՀՇՆ IV-11.02-02-02

29 դեկտեմբերի 2002 թվականի N 91-Ն

ՀՀՇՆ IV-10.01.01- 2006

6 նոյեմբերի 2006 թվականի N 245-Ն

ՀՀՇՆ II-8.04.02.-2005

2 մայիuի 2005 թվականի N 75-Ն

ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008

14 հունվարի 2008 թվականի N 11-Ն

ՀՀՇՆ I-2.03-03

5 հունիuի 2003 թվականի N 38-Ն