Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ

ՀՀ Կոտայքի մարզի համայնքները ներառող միկրոռեգիոնալ մակարդակի <<Կոտայք-1>>, <<Կոտայք-2>>, <<Կոտայք-3>>, <<Կոտայք-4>>, <<Կոտայք-5>>, <<Կոտայք-6>>, <<Կոտայք-7>>, <<Կոտայք-8>>, <<Կոտայք-9>>, <<Կոտայք-10>> համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 30-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/2


ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի <<Ենոքավան բնակավայրի հողօգտագործման գլխավոր հատակագծի մշակում, քաղաքաշինական կանոնադրության և կառուցապատման կանոնակարգման պլանի մշակում>> նախագծի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 27-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-23/1


Վարչական շենքի քաղաքացիական պաշտպանության պաշտպանական կառույցի հիմնանորոգման/վերակառուցման  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ՊԳՊ-ԳՀԽԾՁԲ-23/2


<<Թաքստոցների և ապաստարանների>> բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ՊԳՊ-ԳՀԽԾՁԲ-23/1


<<Քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներատեխնիկական միջոցառումներ>> ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքների ձեռքբերման վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ՊԳՊ-ԳՀԱՇՁԲ-23/1


Վարչարարության համակարգչային ծրագրային փաթեթների (ծրագրային ապահովման արդիականացման) խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2023 թվականի հունվարի 16-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/1


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՀՀՔԿ-ՇԱՆԸ-22/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 100-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆՀՀՔԿ-ՏՀԾՆԸ-22/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 97-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆՀՀՔԿ-ՆՓՄԾՆԸ-22/1  ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ`ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 98-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ


ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀՀՔԿ-ՆՓՓԾՆԸ-22/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի N 96-Ա ՀՐԱՄԱՆԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ