Հաշվետվություն - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


Հաշվետվություն


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ /31.03.2022 թվականի դրությամբ/
«Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲԸ-ի,

«Սալսա Դիվելոփմենթ» ՓԲԸ-ի,

 «Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի աշխատողների քանակի, պաշտոնային դրույքաչափերի, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների, ինչպես նաև շահագործվող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալՏեղեկատվություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի աշխատողներին 2017-2019թթ.
տրամադրված պարգևավճարների վերաբերյալՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավարության գործունեության 2018-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի մասով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-նոյեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հոկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբերինՇինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-օգոստոսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հուլիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-հունիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մայիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-ապրիլին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-մարտին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվար-փետրվարին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի հունվարին


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՍԵՂՄԱԳԻՐ
ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


ՏԵՂԵԿԱՆՔ
ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-դեկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-նոյեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-հոկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-սեպտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-օգոստոսին


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒԹ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-հուլիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-հունիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-մայիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-ապրիլին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-մարտին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվար-փետրվարին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017 թվականի հունվարին


ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-դեկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-նոյեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-հոկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-օգոստոսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-հուլիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-հունիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-մայիսին


<<ՍԱԼՍԱ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ>> ՓԲԸ 2015 թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-ապրիլին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-մարտին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-փետրվարին


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվարին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-օգոստոսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հուլիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-հունիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-մայիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-ապրիլին


<<ՍԱԼՍԱ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ>> ՓԲԸ 2014 թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվար-մարտին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի մարտին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի փետրվարին


Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀՀ քաղաքաշինական պետական տեսչության 2014 թվականի գործունեության


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի հունվարին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-դեկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-նոյեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-հոկտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-օգոստոսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-հուլիսին


Շինարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականի հունվար-հունիսին


 

 
 

 
 
 

 
 
 

<<ՍԱԼՍԱ ԴԻՎԵԼՈՓՄԵՆԹ>> ՓԲԸ
2013 թ. ֆինանսական հաշվետվություններ եւ անկախ աուդիտորական եզրակացություն
 
 
 

 
 

 
 
 

22.01.2014
 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
 
 
 

 
 

 
30.07.2013
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ          
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ17.01.2013 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
 
 

 
21.07.2012
ՀԱՇՎԵՏՎՈւԹՅՈւՆ.
ՔԱՂԱՔՇԻՆՈւԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆՆ ԱՄՓՈՓԵՑ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԸ


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունն ամփոփել է առաջին կիսամյակի գործունեությունը: Շարունակվում է 2012 թվականի քաղաքաշինության ոլորտի գերակա խնդիրներից երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծմանն ուղղված բնակարանային շինարարության ծրագիրը


Ներբեռնել հաշվետվությունը


21.03.2012
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից 2011 թվականի ընթացքում անցկացված ստուգումների եւ ուսումնասիրությունների


20.01.2012

Ս Ե Ղ Մ Ա Գ Ի Ր
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման մասին


«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» որոշման համաձայն քաղաքաշինության նախարարությունն իրականացրել է միջոցառումներ


 


19.01.2012
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը, ՀՀ օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 2011 թվականի ընթացքում գործունեություն է իրականացրել ելնելով բնագավառի հեռանկարային զարգացման ծրագրերով, ՀՀ Նախագահի հրամանագրերով և կարգադրություններով, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրով և գերակա խնդիրներով, նախարարության աշխատանքային ծրագրով, ինչպես նաև հանրապետության 2011 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման այլ ծրագրերով և տարբեր հանձնարարականներով նախանշված հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությունից:

Ներբեռնել հաշվետվությունը
ՀավելվածԲնակարանային ապահովում և կոմունալ ենթակառուցվածքներ