ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


06.02.2015

Սկսվում է պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի երկրորդ փուլը

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի թիվ 1115-Ն որոշմամբ կարգավորվող պետական ոլորտի ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնց փողոցի N 6/1 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարանների և ավտոկայանատեղերի վաճառքի պայմանների հետ կապված հարաբերությունների և կարգի մեջ օրերս ՀՀ կառավարությունը կատարել է փոփոխություններ, որը վերաբերում է ծրագրի երկրորդ փուլի աշխատանքների կազմակերպման ու իրականացման գործընթացին:             

Արդյունքում` ընդլայնվել է ծրագրից օգտվող պետական կազմակերպությունների ցանկը: Այժմ որպես ծրագրի շահառու կարող են դիտարկվել ՀՀ կառավարության կողմից վերջին 3 տարվա ընթացքում հավանության արժանացած ծրագրեր իրականացնող կամ այդ ծրագրերի իրականացմանն ակտիվ մասնակցություն ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցները, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում գտնվող ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններում դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձինք:

Փոփոխություն է կատարվել նաև պետության և կառուցապատողի միջև կնքվող բնակելի և ավտոկայանատեղի նշանակության տարածքների առքուվաճառքի նախնական պայմանագրում. բնակարանի մեկ քառակուսի մետրի արժեքը գնահատվել է 310 000 դրամ, ավտոկայանատեղի համար՝ 1950000 դրամ`՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:

Նշենք, որ առկա է առնվազն 117 բնակարան և 117 ավտոկայանատեղ:

Համաձայն կառավարության վերոհիշյալ որոշման` ծրագրի շրջանակներում կառուցվող շենքերից բնակարանների բաշխման ու վաճառքի աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության անունից կազմակերպում և ղեկավարում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը՝ ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի միջոցով:

Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի երկրորդ փուլին մասնակցելու և հայտեր ներկայացնելու ժամկետների վերաբերյալ լրացուցիչ կտրամադրվի տեղեկատվություն: