ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


18.01.2023

Բազմաբնակարան շենքերի արդյունավետ կառավարմանն ուղղված օրենսդրական նախաձեռնությունն ընդունվել է


Բազմաբնակարան շենքի կառավարումը կդիտարկվի որպես մասնագիտացված գործունեություն. Ազգային ժողովը հունվարի 17-ին երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է ««Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:

Հունվարի 16-ին նախագծի անհրաժեշտությունը ներկայացնելիս Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանը նշել է, որ բնակարանային ֆոնդի սեփականաշորհումից և կառավարման մարմինների ձևավորումից ի վեր բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասով գիտելիքի, փորձառության և այլ պահանջներ սահմանված չեն: Մինչդեռ իրավական, տեխնիկական, վարչարարական և ֆինանսական գիտելիքների բացակայության պարագայում անհնար է ապահովել արդյունավետ կառավարում, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է շենքերի տեխնիկական վիճակի վատթարացմանը:

Խնդրի լուծման նպատակով ընդունված օրենքով բազմաբնակարան շենքի կառավարումը կդրվի մասնագիտական հենքի վրա: Օրենքով ՀՀ կառավարության համար նախատեսվել են լիազորող նորմեր, որոնց հիման վրա 2022-2024թթ. ընթացքում կառավարությունը կսահմանի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները, անձանց վերապատրաստման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարմանը նրանց ներգրավելու կարգերը: Բացի այդ, մասնագիտական որակավորման պահանջներին համապատասխան կմշակվեն և կկազմակերպվեն դասընթացներ:

Օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2025 թվականից:

Հիշեցնենք, որ գործող օրենսդրությամբ բազմաբնակարան շենքերի կառավարումն իրականացվում է 3 եղանակով՝ համատիրություն, լիազորագրային կառավարում և հավատարմագրային կառավարում: Իսկ ձևավորված կառավարման մարմիններ չունեցող շենքերի կառավարումը, օրենքի համաձայն, պետք է իրականացնի համայնքը: